Kullersten & Grus

På den vackra gård fick vi förtroendet att lägga kullerstensgångar på tradionellt vis. Vi byggde även en kullerstensmur utan fog, det hela ger gården ett väldigt naturligt och fint lugn över sig.

Dra i reglaget för att jämföra för och efter