Våra tjänster

Våra tjänster

Gräv & Schakt

Vi kan hjälpa till med allt inom mark och anläggning. Antingen som ett fristående arbete eller tillsammans med någon av våra andra tjänster. Vi har en diger utrustning och erforderliga maskiner för alla arbeten. 
 


våra tjänster

Trädgårdsanläggning

Utöver traditionella schakt- och entreprenadarbeten utför vi också trädgårdsanläggningar för både privatpersoner och företag. Här samarbetar vi med den namnkunnige trädgårdsdesignern Peter Englander. Tillsammans kan vi erbjuda allt från idé till färdig trädgård. 

Rivning

Vi hjälper dig med både ombyggnadsrivning och totalrivning. Vi tillgodoser att alla material hanteras på ett ansvarsfullt sätt med återvinning och rätt deponi i fokus. 


Snickeri

Vi hjälper till med bygget av ditt trädäck, eller liknande byggnation, från start till mål. Från markberedning till slutfört trädäck. Vi har ett gediget samarbete med de bästa snickarna i närområdet.


Vatten & Avlopp

Behöver du gräva för vatten och avlopp? Vi hjälper dig oavsett omfattning med schakt, montering och återställande av mark. 

Melkers anläggning & entreprenad

Snöröjning

Med en kvalificerad maskin- och fordonspark bekämpar vi snö och halka i rätt tid under hela vintern. Våra uppdragsgivare är både kommun, företag och privatpersoner.  

Sten & Matjord

Vi erbjuder försäljning av L-stöd, marksten, kalksten, skiffer, bergskross och matjord inklusive leverans. 

Dränering

Har du problem med fuktskador i grund eller källare? Vi hjälper dig med den så viktiga dräneringen av ditt hus eller andra byggnader. Kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning.


Husgrunder

Vi gjuter grunder för hus och andra byggnader. Det gäller att den färdiga grunden kommer att vara solid med hög kvalitet. Vi har rätt erfarenhet och utrustning för det jobbet.  

Stenläggning

En väl och korrekt utförd stenläggning på biluppfarten, gångstråken och terrassen är både sköna och funktionella inslag i alla trädgårdar. Vi har här en gedigen kunskap och erfarenhet. Vi lägger allt från betongplattor, kalksten, skiffer, marktegel till kullersten och smågatsten. Vi kan också lämna pris på dessa material. 

Murning

Vi utför alla typer av murningsarbeten, allt från stödmurar, lägre rumsbildande murar och högre för insynsskydd och lä. Den vanligaste muren består av putsade murstenar med en gjuten grund. Vi kan också mura upphöjda odlingsbäddar och utekök i samma material. Samma murverk kan också muras upp i tegel eller andra stenmaterial. 

Pool

Vi är vana vid grävarbete inför poolbyggnation. Vi kan hjälpa till med både bortforsling, ev. bergspräckning och dränerad grusbädd. Vi har ett gediget samarbete med poolleverantör i närområdet.

Håltagning

Vi utför all sorts håltagning och sågning. Exempelvis öppna i betong för ventilation, el, vatten, dörrar eller fönster.

Färdig gräsmatta

Vi både säljer och lägger färdig gräsmatta. Allt från utjämnade schakt, påfyllning matjord, finplanering till läggning och gödning. Alltid med ett jämnt, skönt, grönt resultat.

Transporttjänst

Vi kan hjälpa till med materialtransporter samt önskad bortforsling och ditforsling av massor och material. Vi är nåbara alla dagar i veckan.

Plåtarbete

Vi utför svetsning och plåtarbeten. Exempelvis svetsade konstruktioner som spaljéer och pergolor i armeringsjärn och vidare cortenplåt som ramverk vid rabatter och grusade ytor.

Inget jobb är för litet eller för stort