Glimminge

Gräs & grus och kalksten

I närheten av den gamla borgen Glimmingehus ligger ett gammalt vackert stenhus. Här fick vi i uppdrag att anlägga trädgården runt det nybyggda gästhuset. Förutom schakt, ny gräsmatta, grusade ytor runt det befintliga växthuset och plantering av resliga träd och häckar anlade vi terrassytor och gångstråk i kalksten.

Trädgårdsdesign Peter Englander

Dra i reglaget för att jämföra för och efter